J.U. Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina

Kalkulator bodova za konkurs - upis u srednje škole

Logo

Srednje ocene za razrede: (koristiti decimalnu tačku, npr 4.25)


Zaključne ocene iz predmeta za osmi (8.) razredZaključne ocene iz predmeta za deveti (9.) razred

  (elektrotehnika i mašinstvo)
  (saobraćaj)
  (šumarstvo i obrada drveta)

Ukupan broj bodova zavisi od proseka u poslednja četiri razreda osnovne škole kao i od zaključenih ocena iz pet (5) predmeta u osmom i devetom razredu, a koje je odredilo ministarstvo prosvete za svaku struku posebno. Za sva zanimanja iz struka elektrotehnika i mašinstvo i obrada metala boduju se: srpski jezik, engleski jezik, matematika, fizika i informatika. Za sva zanimanja saobraćajne struke boduju se: srpski jezik, matematika, fizika, informatika i geografija. Za sva zanimanja šumarstva i obrade drveta boduju se: srpski jezik, matematika, informatika, biologija i hemija.