Nastavna sedmica br. 1

(23.03. - 27.03.)

(naziv predmeta i redni broj radne sedmice)
(naziv zanimanja naziv predmeta i redni broj radne sedmice)

Tehničari

tehničar informacionih tehnologija programiranje 1

tehničar IT i tehničar računarstva osnove elektrotehnike 1

tehničar IT i tehničar računarstva osnove elektrotehnike 2

tehničar računarstva praktična nastava 1

tehničar računarstva praktična nastava 1 dodatak

tehničar IT aplikativni programi 1

tehničar IT aplikativni programi 2

tehničar računarstva tehničko crtanje 1

tehničar IT grafika i multimedija 1

tehničar IT grafika i multimedija 1 dodatak

tehničar IT praktična nastava 1

mašinski tehničar za komp. konstr. mašinski materijali 1

mašinski tehničar za komp. konstr. mehanika 1

mašinski tehničar za komp. praktična nastava 1

tehničar drumskog saobraćaja ekonomika transporta 1

tehničar drumskog saobraćaja saobraćajna geografija 1

tehničar log. i špedicije robe u transportu 1

tehničar log. i špedicije saobraćajni sistemi 1

tehničar log. i špedicije grafičke komunikacije 1 i 2

tehničar drumskog saobraćaja osnovi saobraćaja i transporta 1

tehničar drumskog saobraćaja osnovi saobraćaja i transporta 2

tehničar log. i špedicije ekonomika u saobraćaju 1

tehničar drumskog saobraćaja konstruisanje 1

tehničar drumskog saobraćaja konstruisanje 2

tehničar računarstva programiranje 1

tehničar elektroenergetike osnove elektrotehnike II 1

tehničar računarstva praktična nastava 1

tehničar elektroenergetike primjena računara 1

tehničar elektroenergetike praktična nastava 1

tehničar računarstva računarske komponente 1

tehničar elektroenergetike električna mjerenja 1

tehničar računarstva električna mjerenja 1

tehničar elektroenergetike električne instalacije i osvjetljenje 1

mašinski tehničar za komp.konstr. tehnologija obrade 1

mašinski tehničar za komp.konstr. mehanika 1

mašinski tehničar za komp.konstr. mašinski elementi 1

mašinski tehničar za komp.konstr. mjerna tehnika 1

mašinski tehničar za komp.konstr. kompjuterska grafika 1

mašinski tehničar za komp.konstr. računari i programiranje 1

tehničar drumskog saobraćaja teret i integralni transport 1

tehničar drumskog saobraćaja teret i integralni transport 2

tehničar drumskog saobraćaja bezbednost i regulisanje saobracaja 1

tehničar drumskog saobraćaja bezbednost i regulisanje saobracaja napomena

tehničar drumskog saobraćaja motori i motorna vozila 1

tehničar drumskog saobraćaja praktična nastava 1

tehničar log. i šped. saobraćajno i poslovno pravo 1

tehničar log. i šped. informacione tehnologije i elektronsko poslovanje 1

tehničar log. i šped. saobraćajna geografija 1

tehničar log. i šped. saobraćajna kultura i komuniciranje 1

tehničar log. i šped. saobraćajni sistemi 1

tehničar drumskog saobraćaja mehanika 1

tehničar drumskog saobraćaja elektrotehnika i elektronika 1

tehničar log. i šped. osnove elektrotehnike 1

tehničar računarstva baze podataka 1

tehničar računarstva računarske mreže 1

tehničar računarstva programiranje 1

tehničar elektroenergetike električna mjerenja 1

tehničar računarstva praktična nastava 1

tehničar elektroenergetike praktična nastava 1

tehničar elektroenergetike elektroenergetski sistemi 1

tehničar elektroenergetike električne mašine 1

tehničar elektroenergetike primjena računara 1

tehničar elektroenergetike električne instalacije i osvjetljenje 1

tehničar računarstva automatika 1

mašinski tehničar za komp.konstr. termodinamika 1

mašinski tehničar za komp.konstr. računari i programiranje 1

mašinski tehničar za komp.konstr. hidraulika i pneumatika 1

mašinski tehničar za komp.konstr. mašinski elementi 1

mašinski tehničar za komp.konstr. modeliranje pomoću računara 1

mašinski tehničar za komp.konstr. tehnologija obrade 1

tehničari mehanizacija pretovara 1

tehničar log. i šped. standardi kvaliteta i upravljanje kvalitetom 1

tehničar mehanizacija pretovara 2

tehničar log. i šped. transportni centri 1

tehničar log. i šped. transportni centri 2

tehničar drum. saobr. saobraćajna infrastruktura 1

tehničar drum. saobr. bezbednost i regulisanje saobraćaja 1

tehničar drum. saobr. praktična nastava 1

tehničar drum. saobr. motori i motorna vozila 1

tehničar drum. saobr. organizacija prevoza 1

tehničar log. i šped. organizacija voznog parka 1

tehničar log. i šped. logistika 1

tehničar log. i šped. pretovarna sredstva i uređaji 1

tehničar log. i šped. špedicija 1

tehničar log. i šped. telekomunikacioni saobracaj 1

tehničar računarstva programiranje baze podataka računarske mreže - obaveštenje

tehničar računarstva praktična nastava 1

tehničar elektroenergetike osnove preduzetništva 1

tehničar računarstva osnove preduzetništva 1

tehničar elektroenergetike elektroenergetski sistemi 1

tehničar elektroenergetike elektromotorni pogoni 1

tehničar elektroenergetike električne mašine 1

tehničar elektroenergetike praktična nastava 1

tehničar računarstva automatika 1

tehničar elektroenergetike primjena racunara izborni 1

tehničar elektroenergetike električne instalacije i osvjetljenje 1

tehničar računarstva elektroenergetika 1

mašinski tehničar za komp.konstr. energetika 1

mašinski tehničar za komp.konstr. tehnologija obrade 1

mašinski tehničar za komp.konstr. modeliranje pomoću računara 1

mašinski tehničar za komp.konstr. izborni predmet - konstruisanje 1

mašinski tehničar za komp.konstr. modeliranje i simulacija 1

mašinski tehničar za komp.konstr. automatizacija proizvodnje 1

mašinski tehničar za komp.konstr. osnove preduzetništva 1

mašinski tehničar za komp.konstr. izborni predmet - modeliranje pomocu računara 1

mašinski tehničar za komp.konstr. konstruisanje 1

tehničar drumskog saobraćaja motori i motorna vozila 1

tehničar drumskog saobraćaja osnove preduzetništva 1

tehničar log. i šped. logistika 1

tehničar log. i šped. logistika 2

tehničar log. i šped. preduzetništvo 1

tehničar drumskog saobraćaja saobraćajna infrastruktura 1

tehničar drumskog saobraćaja saobraćajna infrastruktura 2

tehničar drumskog saobraćaja saobraćajna infrastruktura 3

tehničar drumskog saobraćaja organizacija prevoza 1

tehničar drumskog saobraćaja bezbjednost i regulisanje saobraćaja 1

tehničar drumskog saobraćaja Izborni predmet Saobraćajna infrastruktura 1 i 2

tehničar log. i šped. izborni IT i elektronsko poslovanje 1

tehničar log. i šped. izborni organizacija voznog parka 1

tehničar log. i šped. robno transportni centri 1

tehničar log. i šped. špedicija 1

tehničar log. i šped. agencijski poslovi i osiguranje u prevozu 1

tehničar drumskog saobraćaja praktična nastava 1

tehničar drumskog saobraćaja praktična nastava 1

tehničar drumskog saobraćaja saobraćajna psihologija 1

tehničar log. i šped. pretovarna sredstva i uređaji 1

tehničar log. i šped. pretovarna sredstva i uređaji 2

Zanati

električar praktična nastava 1

osnove elektrotehnike 1

električar elektrotehnički materijali 1

električar elektrotehnički materijali 2

elektroničar mehaničar elektrotehnički materijali 1

elektroničar mehaničar elektrotehnički materijali 2

električar tehničko crtanje 1

elektroničar mehanicar tehničko crtanje 1

elektroničar mehanicar praktična nastava 1

električar električne instalacije i osvjetljenje 1

elektroničar mehaničar elektroenergetika 1

varilac tehnologija materijala 1

tehnička fizika 1

bravar obrađivač metala mehanika 1

bravar obrađivač metala tehnologija materijala 1

bravar, obrađivač metala rezanjem, varilac praktična nastava 1

vozač motornih vozila praktična nastava 1

vozač motornih vozila ekonomika transporta 1

vozač motornih vozila teret i integralni transport 1

vozač motornih vozila motori i motorna vozila 1

vozač motornih vozila konstruisanje 1

stolar konstruisanje 1

stolar dizajn proizvoda 1

stolar prakticna nastava 1

stolar tehnologija materijala 1

osnove elektrotehnike 1

električar elektronika 1

električar elektronika 2

elektroničar mehaničar elektronika 1

elektroničar mehaničar elektronika 2

elektroničar mehaničar elektronski uređaji i slopovi 1

elektroničar mehaničar elektronski uređaji i slopovi 2

električar primjena računara 1

elektroničar mehaničar primjena računara 1

električar praktična nastava 1

elektroničar mehaničar praktična nastava 1

električar električna mjerenja 1

elektroničar mehaničar električna mjerenja 1

električari električne mašine i uređaji 1

varilac praktična nastava 1

bravari i obradj.metala osnovi preduzetništva 1

varilac tehnologija zanimanja 1

varilac osnovi preduzetništva 1

obrađivač metala osnovi praktična nastava 1

obrađivač metala konstruisanje 1

varilac konstruisanje 1

obrađivač metala tehnologija zanimanja 1

bravar obrađivač metala tehnologija obrade 1

bravari praktična nastava 1

bravari osnove elektrotehnike 1

obrađivač metala osnove elektrotehnike 1

vozač motornih vozila praktična nastava 1

vozač motornih vozila praktična nastava 2

vozač motornih vozila motori i motorna vozila 1

vozač motornih vozila saobracajna infrastruktura 1

vozač motornih vozila saobracajna infrastruktura 2

vozač motornih vozila bezbjednost i regulisanje saobraćaja 1

vozač motornih vozila bezbjednost i regulisanje saobraćaja 2

vozač motornih vozila bezbjednost i regulisanje saobraćaja 3

vozač motornih vozila organizacija prevoza 1

vozač motornih vozila elektrotehnika i elektronika 1

stolar tehnologija obrade drveta 1

stolar konstruisanje 1

električar elektroenergetski sistemi 1

elektroničar mehaničar praktična nastava 1

elektroničar mehaničar praktična nastava 1 dodatak

električar praktična nastava 1

elektroničar mehanicar elektronski uređaji i sklopovi 1

elektroničar mehanicar elektronski uređaji i sklopovi 2

elektroničar mehaničar automatika 1

električar osnove preduzetništva 1

električar osnove preduzetništva 1

električar električne mašine i uređaji 1

varilac tehnologija zanimanja 1

obrađivač metala tehnologija zanimanja 1

varilac praktična nastava 1

vozač motornih vozila praktična nastava 1

vozač motornih vozila praktična nastava 2

vozač motornih vozila praktična nastava 3

vozač motornih vozila osnove preduzetništva 1

vozač motornih vozila organizacija prevoza putnika i robe 1

vozač motornih vozila organizacija prevoza putnika i robe 2

vozač motornih vozila teorija saobraćajnog toka

stolar osnovi preduzetništva 1

stolar mašine i uređaji 1