Nastavna sedmica br. 10

(25.05. - 29.05.)

(naziv predmeta i redni broj radne sedmice)
(naziv zanimanja naziv predmeta i redni broj radne sedmice)

Tehničari

tehničar računarstva

elektrotehnički materijali 10

ekologija i zaštita životne sredine 10

praktična nastava 10

osnove elektrotehnike 10

tehničko crtanje 10

tehničar IT

programiranje 10

praktična nastava 10

osnove elektrotehnike 10

računarska grafika i multimedija 10

aplikativni programi 10

tehničar za kompjutersko konstruisanje

praktična nastava 10

tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 10

mašinski materijali 10

mehanika 10

tehničar drumskog saobraćaja

saobraćajna geografija 10

konstruisanje 10

osnovi saobraćaja i transporta 10

ekonomika transporta 10

tehničar logistike i špedicije

ekonomika u saobraćaju 10

saobraćajni sistemi 10

grafičke komunikacije 10

robe u transportu 10

tehničar računarstva

programiranje 10

električna mjerenja 10

elektronika 10

praktična nastava 10

osnove elektrotehnike 10

računarske komponente 10

tehničar elektroenergetike

električne instalacije i osvjetljenje 10

električna mjerenja 10

elektronika 10

praktična nastava 10

primjena računara 10

osnove elektrotehnike 10

tehničar za kompjutersko konstruisanje

mašinski elementi 10

mjerna tehnika 10

kompjuterska grafika 10

računari i programiranje 10

tehnologija obrade 10

mehanika 10

tehničar drumskog saobraćaja

bezbednost i regulisanje saobraćaja 10

mehanika 10

teret i integralni transport 10

praktična nastava 10

elektrotehnika i elektronika 10

motori i motorna vozila 10

tehničar logistike i špedicije

IT i elektronsko poslovanje 10

saobraćajna geografija 10

saobraćajno i poslovno pravo 10

osnove elektrotehnike 10

saobraćajna kultura i komuniciranje 10

saobraćajni sistemi 10

tehničar računarstva

baze podataka 10

računarske mreže 10

programiranje 10

praktična nastava 10

automatika 10

digitalna tehnika 10

tehničar elektroenergetike

električne instalacije i osvjetljenje 10

praktična nastava 10

primjena računara 10

električna mjerenja 10

elektroenergetski sistemi 10

električne mašine 10

tehničar za kompjutersko konstruisanje

mašinski elementi 10

hidraulika i pneumatika 10

modeliranje pomoću računara 10

računari i programiranje 10

termodinamika 10

tehnologija obrade 10

tehničar drumskog saobraćaja

bezbednost i regulisanje saobraćaja 10

praktična nastava 10

mehanizacija pretovara 10

organizacija prevoza 10

saobraćajna infrastruktura 10

motori i motorna vozila 10

tehničar logistike i špedicije

logistika 10

pretovarna sredstva i uređaji 10

telekomunikacioni saobraćaj 10

standardi kvaliteta i upravljanje kvalitetom 10

robno transportni centri 10

organizacija voznog parka 10

špedicija 10

Zanati

električar

električne instalacije i osvjetljenje 10

praktična nastava 10

osnove elektrotehnike 10

tehničko crtanje 10

elektrotehnički materijali 10

elektroničar mehaničar

elektroenergetika 10

tehničko crtanje 10

praktična nastava 10

osnove elektrotehnike 10

elektrotehnički materijali 10

bravar

praktična nastava 10

tehnička fizika 10

konstruisanje 10

tehnologija materijala 10

mehanika 10

varilac

praktična nastava 10

tehnologija materijala 10

tehnička fizika 10

konstruisanje 10

mehanika 10

obrađivač metala rezanjem

praktična nastava 10

tehnička fizika 10

konstruisanje 10

tehnologija materijala 10

mehanika 10

vozač motornih vozila

praktična nastava 10

teret i integralni transport 10

konstruisanje 10

motori i motorna vozila 10

ekonomika transporta 10

stolar

dizajn proizvoda 10

konstruisanje 10

praktična nastava 10

tehnologija materijala 10

mašine i uređaji 10

električar

električne mašine i uređaji 10

električna mjerenja 10

primjena računara 10

praktična nastava 10

osnove elektrotehnike 10

elektronika 10

elektroničar mehaničar

električna mjerenja 10

praktična nastava 10

primjena računara 10

osnove elektrotehnike 10

elektronski uređaji i sklopovi 10

elektronika 10

bravar

osnovi preduzetništva 10

osnove elektrotehnike 10

tehnologija zanimanja 10

tehnologija obrade 10

praktična nastava 10

varilac

praktična nastava 10

osnovi preduzetništva 10

tehnologija zanimanja 10

konstruisanje 10

tehnologija obrade 10

obrađivač metala rezanjem

praktična nastava 10

osnovi preduzetništva 10

osnove elektrotehnike 10

konstruisanje 10

tehnologija zanimanja 10

tehnologija obrade 10

vozač motornih vozila

praktična nastava 10

motori i motorna vozila 10

saobraćajna infrastruktura 10

organizacija prevoza 10

elektrotehnika i elektronika 10

bezbjednost i regulisanje saobraćaja 10

stolar

mašine i uređaji 10

praktična nastava 10

tehnologija obrade drveta 10

konstruisanje 10