Nastavna sedmica br. 3

(06.04. - 10.04.)

(naziv predmeta i redni broj radne sedmice)
(naziv zanimanja naziv predmeta i redni broj radne sedmice)

Tehničari

tehničar IT programiranje 3

tehn. računarstva praktična nastava 3

tehn. računarstva tehničko crtanje 3

tehn. računarstva osnove elektrotehnike 3

tehničar IT snove elektrotehnike 3

tehn. računarstva elektrotehnički materijali 3

tehničar IT praktična nastava 3

tehničar IT aplikativni_programi 3

tehničar IT računarska grafika i multimedija 3

tehn. računarstva ekologija i zaštita životne sredine 3

tehn. za kompj. konstr. teh.crtanje sa nacrtnom geometrijom 3

tehn. za kompj. konstr. praktična nastava 3

tehn. za kompj. konstr. mašinski materijali 3

tehn. za kompj. konstr. mehanika 3

tehn. log. i šped. ekonomika u saobraćaju 3

tehn. log. i šped. saobraćajni sistemi 3

tehn. drumskog saobraćaja saobraćajna geografija 3

tehn. drumskog saobraćaja osnovi saobraćaja i transporta 3

tehn. log. i šped. robe u transportu 3

tehn. drumskog saobraćaja ekonomika transporta 3

tehn. drumskog saobraćaja konstruisanje 3

tehn. log. i šped. grafičke komunikacije 3

tehn. elektroenergetike osnove elektrotehnike 3

tehn. računarstva osnove elektrotehnike 3

tehn. računarstva računarske komponente 3

tehn. računarstva programiranje 3

tehn. elektroenergetike električna mjerenja 3

tehn. elektroenergetike primjena računara 3

tehn. elektroenergetike električne instalacije i osvjetljenje 3

tehn. računarstva praktična nastava 3

tehn. računarstva električna mjerenja 3

tehn. elektroenergetike elektronika 3

tehn. računarstva elektronika 3

tehn. elektroenergetike praktična nastava 3

tehn. za komp. konstr. mašinski elementi 3

tehn. za komp. konstr. mjerna tehnika 3

tehn. za komp. konstr. kompjuterska grafika 3

tehn. za komp. konstr. računari i programiranje 3

tehn. za komp. konstr. tehnologija obrade 3

tehn. za komp. konstr. mehanika 3

tehn. log. i šped. IT i elektronsko poslovanje 3

tehn. log. i šped. saobraćajna geografija 3

tehn. drumskog saobraćaja elektrotehnika i elektronika 3

tehn. log. i šped. osnove elektrotehnike 3

tehn. drumskog saobraćaja bezbednost i regulisanje saobraćaja 3

tehn. drumskog saobraćaja mehanika 3

tehn. log. i šped. saobraćajna kultura i komuniciranje 3

tehn. log. i šped. saobraćajni sistemi 3

tehn. drumskog saobraćaja teret i integralni transport 3

tehn. drumskog saobraćaja motori i motorna vozila 3

tehn. drumskog saobraćaja praktična nastava 3

tehn. log. i šped. saobraćajno i poslovno pravo 3

tehn. elektroenergetike električna mjerenja 3

tehn. računarstva praktična nastava 3

tehn. računarstva baze podataka 3

tehn. računarstva računarske mreže 3

tehn. računarstva programiranje 3

tehn. elektroenergetike primjena računara 3

tehn. elektroenergetike praktična nastava 3

tehn. elektroenergetike električne instalacije i osvjetljenje 3

tehn. elektroenergetike elektroenergetski sistemi 3

tehn. elektroenergetike električne mašine 3

tehn. računarstva digitalna tehnika 3

tehn. računarstva automatika 3

3

tehn. za komp. konstr. hidraulika i pneumatika 3

tehn. za komp. konstr. mašinski elementi 3

tehn. za komp. konstr. modeliranje pomoću računara 3

tehn. za komp. konstr. računari i programiranje 3

tehn. za komp. konstr. termodinamika 3

tehn. za komp. konstr. tehnologija obrade 3

tehn. log. i šped. standardi kvaliteta i upravljanje kvalitetom 3

tehn. log. i šped. logistika 3

tehn. log. i šped. pretovarna sredstva i uređaji 3

tehn. log. i šped. telekomunikacioni saobraćaj 3

tehn. drumskog saobraćaja bezbednost i regulisanje saobraćaja 3

tehn. drumskog saobraćaja praktična nastva 3

tehn. drumskog saobraćaja saobraćajna infrastruktura 3

tehn. log. i šped. špedicija 3

tehn. drumskog saobraćaja motori i motorna vozila 3

tehn. log. i šped. robno transportni centri 3

tehn. drumskog saobraćaja mehanizacija pretovara 3

tehn. drumskog saobraćaja organizacija prevoza 3

tehn. log. i šped. organizacija voznog parka 3

tehn. elektroenergetike osnove preduzetništva 3

tehn. računarstva osnove preduzetništva 3

tehn. računarstva baze podataka 3

tehn. računarstva računarske mreže 3

tehn. računarstva programiranje 3

tehn. elektroenergetike izborni predmet - primjena računara 3

tehn. elektroenergetike električne instalacije i osvjetljenje 3

tehn. elektroenergetike praktična nastava 3

tehn. računarstva elektroenergetika 3

tehn. računarstva praktična nastava 3

tehn. elektroenergetike elektroenergetski sistemi 3

tehn. elektroenergetike električne mašine 3

tehn. elektroenergetike em pogoni 3

tehn. elektroenergetike energetska elektronika 3

tehn. računarstva automatika 3

tehn. za komp. konstr. izborni predmet - konstruisanje 3

tehn. za komp. konstr. konstruisanje 3

tehn. za komp. konstr. modeliranje pomoću računara 3

tehn. za komp. konstr. tehnologija obrade 3

tehn. za komp. konstr. energetika 3

tehn. za komp. konstr. izborni predmet - modeliranje pomoću računara 3

tehn. za komp. konstr. modeliranje i simulacija 3

tehn. za komp. konstr. osnove preduzetništva 3

tehn. za komp. konstr. automatizacija proizvodnje 3

tehn. drumskog saobraćaja motori i motorna vozila 3

tehn. drumskog saobraćaja osnove preduzetništva 3

tehn. drumskog saobraćaja saobraćajna psihologija 3

tehn. log. i šped. izborni predmet - IT i elektronsko poslovanje 3

tehn. log. i šped. robno transportni centri 3

tehn. log. i šped. preduzetništvo 3

tehn. drumskog saobraćaja organizacija prevoza 3

tehn. drumskog saobraćaja praktična nastava 3

tehn. drumskog saobraćaja saobraćajna infrastruktura 3

tehn. log. i šped. špedicija 3

tehn. log. i šped. izborni predmet - organizacija voznog parka 3

tehn. log. i šped. agencijski poslovi i osiguranje u prevozu 3

tehn. drumskog saobraćaja bezbijednost i regulisanje saobraćaja 3

tehn. log. i šped. logistika 3

tehn. log. i šped. pretovarna sredstva i uređaji 3

tehn. drumskog saobraćaja izborni predmet - saobraćajna infrastruktura 3

Zanati

električar električne instalacije i osvjetljenje 3

električar praktična nastava 3

elektroničar mehaničar elektroenergetika 3

električar tehničko crtanje 3

elektroničar mehaničar tehničko crtanje 3

elektroničar mehaničar praktična nastava 3

osnove elektrotehnike 3

elektrоničar mehaničar elektrotehnički materijali 3

električar elektrotehnički materijali 3

bravar, obrađivač metala, varilac praktična nastava 3

bravar, varilac konstruisanje 3

varilac, bravar, obrađivač metala tehnička fizika 3

varilac tehnologija materijala 3

bravar, obrađivač metala tehnologija materijala 3

bravar, obrađivač metala, varilac mehanika 3

vozač motornih vozila praktična nastava 3

vozač motornih vozila teret i integralni transport 3

vozač motornih vozila konstruisanje 3

vozač motornih vozila motori i motorna vozila 3

vozač motornih vozila ekonomika transporta 3

stolar mašine i uređaji 3

stolar dizajn proizvoda 3

stolar konstruisanje 3

stolar praktična nastava 3

stolar tehnologija materijala 3

električar električna mjerenja 3

elektroničar mehaničar električna mjerenja 3

elektroničar mehaničar primjena računara 3

električar primjena računara 3

električari električne mašine i uređaji 3

električar praktična nastava 3

elektroničar mehaničar praktična nastava 3

osnove elektrotehnike 3

električar elektronika 3

elektroničar mehaničar elektronika 3

elektroničar mehaničar elektronski uređaji i sklopovi 3

varilac praktična nastava 3

bravar praktična nastava 3

bravar, obrađivač metala osnovi preduzetništva 3

varilac osnovi preduzetništva 3

bravar tehnologija zanimanja 3

varilac tehnologija zanimanja 3

bravar osnove elektrotehnike 3

obrađivač metala tehnologija zanimanja 3

obrađivač metala osnove elektrotehnike 3

obrađivač metala konstruisanje 3

varilac konstruisanje 3

varilac tehnologija obrade 3

bravar, obrađivač metala tehnologija obrade 3

obrađivač metala praktična nastava 3

vozač motornih vozila praktična nastava 3

vozač motornih vozila motori i motorna vozila 3

vozač motornih vozila elektrotehnika i elektronika 3

vozač motornih vozila bezbjednost i regulisanje saobraćaja 3

vozač motornih vozila organizacija prevoza 3

vozač motornih vozila saobraćajna infrastruktura 3

stolar mašine i uređaji 3

stolar praktična nastava 3

stolar tehnologija obrade drveta 3

stolar konstruisanje 3

elektroničar mehaničar automatika 3

električar osnove preduzetništva 3

elektroničar mehaničar osnove preduzetništva 3

električar praktična nastava 3

električar električne mašine i uređaji 3

elektroničar mehaničar praktična nastava 3

električar elektroenergetski sistemi 3

elektroničar mehaničar elektronski uređaji i sklopovi 3

varilac praktična nastava 3

bravar praktična nastava 3

varilac tehnologija zanimanja 3

bravar tehnologija zanimanja 3

obrađivač metala tehnologija zanimanja 3

obrađivač metala praktična nastava 3

vozač motornih vozila osnove preduzetništva 3

vozač motornih vozila bezbednost i regulisanje saobraćaja 3

vozač motornih vozila organizacija prevoza putnika i robe 3

stolar mašine i uređaji 3

stolar tehnologija obrade drveta 3

stolar osnovi preduzetništva 3