Nastavna sedmica br. 6

(27.04. - 30.04.)

(naziv predmeta i redni broj radne sedmice)
(naziv zanimanja naziv predmeta i redni broj radne sedmice)

Tehničari

tehničar računarstva

elektrotehnički materijali 6

ekologija i zaštita životne sredine 6

praktična nastava 6

osnove elektrotehnike 6

tehničko crtanje 6

tehničar IT

programiranje 6

praktična nastava 6

osnove elektrotehnike 6

računarska grafika i multimedija 6

aplikativni programi 6

tehničar za kompjutersko konstruisanje

praktična nastava 6

tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 6

mašinski materijali 6

mehanika 6

tehničar drumskog saobraćaja

saobraćajna geografija 6

konstruisanje 6

osnovi saobraćaja i transporta 6

ekonomika transporta 6

tehničar logistike i špedicije

ekonomika u saobraćaju 6

saobraćajni sistemi 6

grafičke komunikacije 6

robe u transportu 6

tehničar računarstva

programiranje 6

električna mjerenja 6

elektronika 6

praktična nastava 6

osnove elektrotehnike 6

računarske komponente 6

tehničar elektroenergetike

električne instalacije i osvjetljenje 6

električna mjerenja 6

elektronika 6

praktična nastava 6

primjena računara 6

osnove elektrotehnike 6

tehničar za kompjutersko konstruisanje

mašinski elementi 6

mjerna tehnika 6

kompjuterska grafika 6

računari i programiranje 6

tehnologija obrade 6

mehanika 6

tehničar drumskog saobraćaja

bezbednost i regulisanje saobraćaja 6

mehanika 6

teret i integralni transport 6

praktična nastava 6

elektrotehnika i elektronika 6

motori i motorna vozila 6

tehničar logistike i špedicije

IT i elektronsko poslovanje 6

saobraćajna geografija 6

saobraćajno i poslovno pravo 6

osnove elektrotehnike 6

saobraćajna kultura i komuniciranje 6

saobraćajni sistemi 6

tehničar računarstva

baze podataka 6

računarske mreže 6

programiranje 6

praktična nastava 6

automatika 6

digitalna tehnika 6

tehničar elektroenergetike

električne instalacije i osvjetljenje 6

praktična nastava 6

primjena računara 6

električna mjerenja 6

elektroenergetski sistemi 6

električne mašine 6

tehničar za kompjutersko konstruisanje

mašinski elementi 6

hidraulika i pneumatika 6

modeliranje pomoću računara 6

računari i programiranje 6

termodinamika 6

tehnologija obrade 6

tehničar drumskog saobraćaja

bezbednost i regulisanje saobraćaja 6

praktična nastava 6

mehanizacija pretovara 6

organizacija prevoza 6

saobraćajna infrastruktura 6

tehničar logistike i špedicije

logistika 6

pretovarna sredstva i uređaji 6

telekomunikacioni saobraćaj 6

standardi kvaliteta i upravljanje kvalitetom 6

robno transportni centri 6

organizacija voznog parka 6

špedicija 6

tehničar računarstva

baze podataka 6

računarske mreže 6

programiranje 6

osnove preduzetništva 6

elektroenergetika 6

praktična nastava 6

tehničar elektroenergetike

električne instalacije i osvjetljenje 6

praktična nastava 6

industrijska elektronika 6

izborni predmet - primjena računara 6

elektroenergetski sistemi 6

električne mašine 6

elektromotorni pogoni 6

tehničar za kompjutersko konstruisanje

izborni predmet - konstruisanje 6

konstruisanje 6

modeliranje pomoću računara 6

tehnologija obrade 6

energetika 6

izborni predmet - modeliranje pomoću računara 6

modeliranje i simulacija 6

osnove preduzetništva 6

automatizacija proizvodnje 6

tehničar drumskog saobraćaja

saobraćajna psihologija 6

osnove preduzetništva 6

motori i motorna vozila 6

organizacija prevoza 6

izborni predmet - saobraćajna infrastruktura 6

bezbijednost i regulisanje saobraćaja 6

praktična nastava 6

saobraćajna infrastruktura 6

tehničar logistike i špedicije

preduzetništvo 6

izborni predmet - IT i elektronsko poslovanje 6

robno transportni centri 6

logistika 6

pretovarna sredstva i uređaji 6

izborni predmet - organizacija voznog parka 6

špedicija 6

agencijsko poslovanje i osiguranje u prevozu 6

Zanati

električar

električne instalacije i osvjetljenje 6

praktična nastava 6

osnove elektrotehnike 6

tehničko crtanje 6

elektrotehnički materijali 6

elektroničar mehaničar

elektroenergetika 6

tehničko crtanje 6

praktična nastava 6

osnove elektrotehnike 6

elektrotehnički materijali 6

bravar

praktična nastava 6

tehnička fizika 6

konstruisanje 6

tehnologija materijala 6

mehanika 6

varilac

praktična nastava 6

tehnologija materijala 6

tehnička fizika 6

konstruisanje 6

mehanika 6

obrađivač metala rezanjem

praktična nastava 6

tehnička fizika 6

konstruisanje 6

tehnologija materijala 6

mehanika 6

vozač motornih vozila

praktična nastava 6

teret i integralni transport 6

konstruisanje 6

motori i motorna vozila 6

ekonomika transporta 6

stolar

dizajn proizvoda 6

konstruisanje 6

praktična nastava 6

tehnologija materijala 6

mašine i uređaji 6

električar

električne mašine i uređaji 6

električna mjerenja 6

primjena računara 6

praktična nastava 6

osnove elektrotehnike 6

elektronika 6

elektroničar mehaničar

električna mjerenja 6

praktična nastava 6

primjena računara 6

osnove elektrotehnike 6

elektronski uređaji i sklopovi 6

elektronika 6

bravar

osnovi preduzetništva 6

osnove elektrotehnike 6

tehnologija zanimanja 6

tehnologija obrade 6

varilac

praktična nastava 6

osnovi preduzetništva 6

tehnologija zanimanja 6

konstruisanje 6

tehnologija obrade 6

obrađivač metala rezanjem

praktična nastava 6

osnovi preduzetništva 6

osnove elektrotehnike 6

konstruisanje 6

tehnologija zanimanja 6

tehnologija obrade 6

vozač motornih vozila

praktična nastava 6

motori i motorna vozila 6

saobraćajna infrastruktura 6

organizacija prevoza 6

elektrotehnika i elektronika 6

bezbjednost i regulisanje saobraćaja 6

stolar

mašine i uređaji 6

praktična nastava 6

tehnologija obrade drveta 6

konstruisanje 6

električar

osnove preduzetništva 6

praktična nastava 6

električne mašine i uređaji 6

elektroenergetski sistemi 6

elektroničar mehaničar

osnove preduzetništva 6

praktična nastava 6

automatika 6

elektronski uređaji i sklopovi 6

bravar

tehnologija zanimanja 6

varilac

tehnologija zanimanja 6

obrađivač metala rezanjem

praktična nastava 6

tehnologija zanimanja 6

završni zadatak

vozač motornih vozila

osnove preduzetništva 6

bezbednost i regulisanje saobraćaja 6

organizacija prevoza putnika i robe 6

stolar

praktična nastava 6

tehnologija obrade drveta 6

mašine i uređaji 6

osnovi preduzetništva 6