Nastavna sedmica br. 7

(04.05. - 08.05.)

(naziv predmeta i redni broj radne sedmice)
(naziv zanimanja naziv predmeta i redni broj radne sedmice)

Tehničari

tehničar računarstva

elektrotehnički materijali 7

ekologija i zaštita životne sredine 7

praktična nastava 7

osnove elektrotehnike 7

tehničko crtanje 7

tehničar IT

programiranje 7

praktična nastava 7

osnove elektrotehnike 7

računarska grafika i multimedija 7

aplikativni programi 7

tehničar za kompjutersko konstruisanje

praktična nastava 7

tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 7

mašinski materijali 7

mehanika 7

tehničar drumskog saobraćaja

saobraćajna geografija 7

konstruisanje 7

osnovi saobraćaja i transporta 7

ekonomika transporta 7

tehničar logistike i špedicije

ekonomika u saobraćaju 7

saobraćajni sistemi 7

grafičke komunikacije 7

robe u transportu 7

tehničar računarstva

programiranje 7

električna mjerenja 7

elektronika 7

praktična nastava 7

osnove elektrotehnike 7

računarske komponente 7

tehničar elektroenergetike

električne instalacije i osvjetljenje 7

električna mjerenja 7

elektronika 7

praktična nastava 7

primjena računara 7

osnove elektrotehnike 7

tehničar za kompjutersko konstruisanje

mašinski elementi 7

mjerna tehnika 7

kompjuterska grafika 7

računari i programiranje 7

tehnologija obrade 7

mehanika 7

tehničar drumskog saobraćaja

bezbednost i regulisanje saobraćaja 7

mehanika 7

teret i integralni transport 7

praktična nastava 7

elektrotehnika i elektronika 7

motori i motorna vozila 7

tehničar logistike i špedicije

IT i elektronsko poslovanje 7

saobraćajna geografija 7

saobraćajno i poslovno pravo 7

osnove elektrotehnike 7

saobraćajna kultura i komuniciranje 7

saobraćajni sistemi 7

tehničar računarstva

baze podataka 7

računarske mreže 7

programiranje 7

praktična nastava 7

automatika 7

digitalna tehnika 7

tehničar elektroenergetike

električne instalacije i osvjetljenje 7

praktična nastava 7

primjena računara 7

električna mjerenja 7

elektroenergetski sistemi 7

električne mašine 7

tehničar za kompjutersko konstruisanje

mašinski elementi 7

hidraulika i pneumatika 7

modeliranje pomoću računara 7

računari i programiranje 7

termodinamika 7

tehnologija obrade 7

tehničar drumskog saobraćaja

bezbednost i regulisanje saobraćaja 7

praktična nastava 7

mehanizacija pretovara 7

organizacija prevoza 7

saobraćajna infrastruktura 7

motori i motorna vozila 7

tehničar logistike i špedicije

logistika 7

pretovarna sredstva i uređaji 7

telekomunikacioni saobraćaj 7

standardi kvaliteta i upravljanje kvalitetom 7

robno transportni centri 7

organizacija voznog parka 7

špedicija 7

tehničar računarstva

baze podataka 7

računarske mreže 7

programiranje 7

osnove preduzetništva 7

elektroenergetika 7

praktična nastava 7

automatika 7

tehničar elektroenergetike

električne instalacije i osvjetljenje 7

praktična nastava 7

industrijska elektronika 7

izborni predmet - primjena računara 7

elektroenergetski sistemi 7

električne mašine 7

elektromotorni pogoni 7

osnove preduzetništva 7

tehničar za kompjutersko konstruisanje

izborni predmet - konstruisanje 7

konstruisanje 7

modeliranje pomoću računara 7

tehnologija obrade 7

energetika 7

izborni predmet - modeliranje pomoću računara 7

modeliranje i simulacija 7

osnove preduzetništva 7

automatizacija proizvodnje 7

tehničar drumskog saobraćaja

saobraćajna psihologija 7

osnove preduzetništva 7

izborni predmet - motori i motorna vozila 7

organizacija prevoza 7

izborni predmet - saobraćajna infrastruktura 7

bezbijednost i regulisanje saobraćaja 7

praktična nastava 7

saobraćajna infrastruktura 7

motori i motorna vozila 7

tehničar logistike i špedicije

preduzetništvo 7

izborni predmet - IT i elektronsko poslovanje 7

robno transportni centri 7

logistika 7

pretovarna sredstva i uređaji 7

izborni predmet - organizacija voznog parka 7

špedicija 7

agencijsko poslovanje i osiguranje u prevozu 7

Zanati

električar

električne instalacije i osvjetljenje 7

praktična nastava 7

osnove elektrotehnike 7

tehničko crtanje 7

elektrotehnički materijali 7

elektroničar mehaničar

elektroenergetika 7

tehničko crtanje 7

praktična nastava 7

osnove elektrotehnike 7

elektrotehnički materijali 7

bravar

praktična nastava 7

tehnička fizika 7

konstruisanje 7

tehnologija materijala 7

mehanika 7

varilac

praktična nastava 7

tehnologija materijala 7

tehnička fizika 7

konstruisanje 7

mehanika 7

obrađivač metala rezanjem

praktična nastava 7

tehnička fizika 7

konstruisanje 7

tehnologija materijala 7

mehanika 7

vozač motornih vozila

praktična nastava 7

teret i integralni transport 7

konstruisanje 7

motori i motorna vozila 7

ekonomika transporta 7

stolar

dizajn proizvoda 7

konstruisanje 7

praktična nastava 7

tehnologija materijala 7

mašine i uređaji 7

električar

električne mašine i uređaji 7

električna mjerenja 7

primjena računara 7

praktična nastava 7

osnove elektrotehnike 7

elektronika 7

elektroničar mehaničar

električna mjerenja 7

praktična nastava 7

primjena računara 7

osnove elektrotehnike 7

elektronski uređaji i sklopovi 7

elektronika 7

bravar

osnovi preduzetništva 7

osnove elektrotehnike 7

tehnologija zanimanja 7

tehnologija obrade 7

praktična nastava 7

varilac

praktična nastava 7

osnovi preduzetništva 7

tehnologija zanimanja 7

konstruisanje 7

tehnologija obrade 7

obrađivač metala rezanjem

praktična nastava 7

osnovi preduzetništva 7

osnove elektrotehnike 7

konstruisanje 7

tehnologija zanimanja 7

tehnologija obrade 7

vozač motornih vozila

praktična nastava 7

motori i motorna vozila 7

saobraćajna infrastruktura 7

organizacija prevoza 7

elektrotehnika i elektronika 7

bezbjednost i regulisanje saobraćaja 7

stolar

mašine i uređaji 7

praktična nastava 7

tehnologija obrade drveta 7

konstruisanje 7

električar

osnove preduzetništva 7

praktična nastava 7

električne mašine i uređaji 7

elektroenergetski sistemi 7

elektroničar mehaničar

osnove preduzetništva 7

praktična nastava 7

automatika 7

elektronski uređaji i sklopovi 7

bravar

tehnologija zanimanja 7

praktična nastava 7

varilac

tehnologija zanimanja 7

praktična nastava 7

obrađivač metala rezanjem

praktična nastava 7

tehnologija zanimanja 7

bezbednost i regulisanje saobraćaja 7

organizacija prevoza putnika i robe 7

stolar

praktična nastava 7

tehnologija obrade drveta 7

mašine i uređaji 7

osnovi preduzetništva 7