Nastavna sedmica br. 8

(11.05. - 15.05.)

(naziv predmeta i redni broj radne sedmice)
(naziv zanimanja naziv predmeta i redni broj radne sedmice)

Tehničari

tehničar računarstva

elektrotehnički materijali 8

ekologija i zaštita životne sredine 8

praktična nastava 8

osnove elektrotehnike 8

tehničko crtanje 8

tehničar IT

programiranje 8

praktična nastava 8

osnove elektrotehnike 8

računarska grafika i multimedija 8

aplikativni programi 8

tehničar za kompjutersko konstruisanje

praktična nastava 8

tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 8

mašinski materijali 8

mehanika 8

tehničar drumskog saobraćaja

saobraćajna geografija 8

konstruisanje 8

osnovi saobraćaja i transporta 8

ekonomika transporta 8

tehničar logistike i špedicije

ekonomika u saobraćaju 8

saobraćajni sistemi 8

grafičke komunikacije 8

robe u transportu 8

tehničar računarstva

programiranje 8

električna mjerenja 8

elektronika 8

praktična nastava 8

osnove elektrotehnike 8

računarske komponente 8

tehničar elektroenergetike

električne instalacije i osvjetljenje 8

električna mjerenja 8

elektronika 8

praktična nastava 8

primjena računara 8

osnove elektrotehnike 8

tehničar za kompjutersko konstruisanje

mašinski elementi 8

mjerna tehnika 8

kompjuterska grafika 8

računari i programiranje 8

tehnologija obrade 8

mehanika 8

tehničar drumskog saobraćaja

bezbednost i regulisanje saobraćaja 8

mehanika 8

teret i integralni transport 8

praktična nastava 8

elektrotehnika i elektronika 8

motori i motorna vozila 8

tehničar logistike i špedicije

IT i elektronsko poslovanje 8

saobraćajna geografija 8

saobraćajno i poslovno pravo 8

osnove elektrotehnike 8

saobraćajna kultura i komuniciranje 8

saobraćajni sistemi 8

tehničar računarstva

baze podataka 8

računarske mreže 8

programiranje 8

praktična nastava 8

automatika 8

digitalna tehnika 8

tehničar elektroenergetike

električne instalacije i osvjetljenje 8

praktična nastava 8

primjena računara 8

električna mjerenja 8

elektroenergetski sistemi 8

električne mašine 8

tehničar za kompjutersko konstruisanje

mašinski elementi 8

hidraulika i pneumatika 8

modeliranje pomoću računara 8

računari i programiranje 8

termodinamika 8

tehnologija obrade 8

tehničar drumskog saobraćaja

bezbednost i regulisanje saobraćaja 8

praktična nastava 8

mehanizacija pretovara 8

organizacija prevoza 8

saobraćajna infrastruktura 8

motori i motorna vozila 8

tehničar logistike i špedicije

logistika 8

pretovarna sredstva i uređaji 8

telekomunikacioni saobraćaj 8

standardi kvaliteta i upravljanje kvalitetom 8

robno transportni centri 8

organizacija voznog parka 8

špedicija 8

Zanati

električar

električne instalacije i osvjetljenje 8

praktična nastava 8

osnove elektrotehnike 8

tehničko crtanje 8

elektrotehnički materijali 8

elektroničar mehaničar

elektroenergetika 8

tehničko crtanje 8

praktična nastava 8

osnove elektrotehnike 8

elektrotehnički materijali 8

bravar

praktična nastava 8

tehnička fizika 8

konstruisanje 8

tehnologija materijala 8

mehanika 8

varilac

praktična nastava 8

tehnologija materijala 8

tehnička fizika 8

konstruisanje 8

mehanika 8

obrađivač metala rezanjem

praktična nastava 8

tehnička fizika 8

konstruisanje 8

tehnologija materijala 8

mehanika 8

vozač motornih vozila

praktična nastava 8

teret i integralni transport 8

konstruisanje 8

motori i motorna vozila 8

ekonomika transporta 8

stolar

dizajn proizvoda 8

konstruisanje 8

praktična nastava 8

tehnologija materijala 8

mašine i uređaji 8

električar

električne mašine i uređaji 8

električna mjerenja 8

primjena računara 8

praktična nastava 8

osnove elektrotehnike 8

elektronika 8

elektroničar mehaničar

električna mjerenja 8

praktična nastava 8

primjena računara 8

osnove elektrotehnike 8

elektronski uređaji i sklopovi 8

elektronika 8

bravar

osnovi preduzetništva 8

osnove elektrotehnike 8

tehnologija zanimanja 8

tehnologija obrade 8

praktična nastava 8

varilac

praktična nastava 8

osnovi preduzetništva 8

tehnologija zanimanja 8

konstruisanje 8

tehnologija obrade 8

obrađivač metala rezanjem

osnovi preduzetništva 8

praktična nastava 8

osnove elektrotehnike 8

konstruisanje 8

tehnologija zanimanja 8

tehnologija obrade 8

vozač motornih vozila

praktična nastava 8

motori i motorna vozila 8

saobraćajna infrastruktura 8

organizacija prevoza 8

elektrotehnika i elektronika 8

bezbjednost i regulisanje saobraćaja 8

stolar

mašine i uređaji 8

praktična nastava 8

tehnologija obrade drveta 8

konstruisanje 8