Nastavna sedmica br. 9

(18.05. - 22.05.)

(naziv predmeta i redni broj radne sedmice)
(naziv zanimanja naziv predmeta i redni broj radne sedmice)

Tehničari

tehničar računarstva

elektrotehnički materijali 9

ekologija i zaštita životne sredine 9

praktična nastava 9

osnove elektrotehnike 9

tehničko crtanje 9

tehničar IT

programiranje 9

praktična nastava 9

osnove elektrotehnike 9

računarska grafika i multimedija 9

aplikativni programi 9

tehničar za kompjutersko konstruisanje

praktična nastava 9

tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 9

mašinski materijali 9

mehanika 9

tehničar drumskog saobraćaja

saobraćajna geografija 9

konstruisanje 9

osnovi saobraćaja i transporta 9

ekonomika transporta 9

tehničar logistike i špedicije

ekonomika u saobraćaju 9

saobraćajni sistemi 9

grafičke komunikacije 9

robe u transportu 9

tehničar računarstva

programiranje 9

električna mjerenja 9

elektronika 9

praktična nastava 9

osnove elektrotehnike 9

računarske komponente 9

tehničar elektroenergetike

električne instalacije i osvjetljenje 9

električna mjerenja 9

elektronika 9

praktična nastava 9

primjena računara 9

osnove elektrotehnike 9

tehničar za kompjutersko konstruisanje

mašinski elementi 9

mjerna tehnika 9

kompjuterska grafika 9

računari i programiranje 9

tehnologija obrade 9

mehanika 9

tehničar drumskog saobraćaja

bezbednost i regulisanje saobraćaja 9

mehanika 9

teret i integralni transport 9

praktična nastava 9

elektrotehnika i elektronika 9

motori i motorna vozila 9

tehničar logistike i špedicije

IT i elektronsko poslovanje 9

saobraćajna geografija 9

saobraćajno i poslovno pravo 9

osnove elektrotehnike 9

saobraćajna kultura i komuniciranje 9

saobraćajni sistemi 9

tehničar računarstva

baze podataka 9

računarske mreže 9

programiranje 9

praktična nastava 9

automatika 9

digitalna tehnika 9

tehničar elektroenergetike

električne instalacije i osvjetljenje 9

praktična nastava 9

primjena računara 9

električna mjerenja 9

elektroenergetski sistemi 9

električne mašine 9

tehničar za kompjutersko konstruisanje

mašinski elementi 9

hidraulika i pneumatika 9

modeliranje pomoću računara 9

računari i programiranje 9

termodinamika 9

tehnologija obrade 9

tehničar drumskog saobraćaja

bezbednost i regulisanje saobraćaja 9

praktična nastava 9

mehanizacija pretovara 9

organizacija prevoza 9

saobraćajna infrastruktura 9

motori i motorna vozila 9

tehničar logistike i špedicije

logistika 9

pretovarna sredstva i uređaji 9

telekomunikacioni saobraćaj 9

standardi kvaliteta i upravljanje kvalitetom 9

robno transportni centri 9

organizacija voznog parka 9

špedicija 9

Zanati

električar

električne instalacije i osvjetljenje 9

praktična nastava 9

osnove elektrotehnike 9

tehničko crtanje 9

elektrotehnički materijali 9

elektroničar mehaničar

elektroenergetika 9

tehničko crtanje 9

praktična nastava 9

osnove elektrotehnike 9

elektrotehnički materijali 9

bravar

praktična nastava 9

tehnička fizika 9

konstruisanje 9

tehnologija materijala 9

mehanika 9

varilac

praktična nastava 9

tehnologija materijala 9

tehnička fizika 9

konstruisanje 9

mehanika 9

obrađivač metala rezanjem

praktična nastava 9

tehnička fizika 9

konstruisanje 9

tehnologija materijala 9

mehanika 9

vozač motornih vozila

praktična nastava 9

teret i integralni transport 9

konstruisanje 9

motori i motorna vozila 9

ekonomika transporta 9

stolar

dizajn proizvoda 9

konstruisanje 9

praktična nastava 9

tehnologija materijala 9

mašine i uređaji 9

električar

električne mašine i uređaji 9

električna mjerenja 9

primjena računara 9

praktična nastava 9

osnove elektrotehnike 9

elektronika 9

elektroničar mehaničar

električna mjerenja 9

praktična nastava 9

primjena računara 9

osnove elektrotehnike 9

elektronski uređaji i sklopovi 9

elektronika 9

bravar

osnovi preduzetništva 9

osnove elektrotehnike 9

tehnologija zanimanja 9

tehnologija obrade 9

praktična nastava 9

varilac

praktična nastava 9

osnovi preduzetništva 9

tehnologija zanimanja 9

konstruisanje 9

tehnologija obrade 9

obrađivač metala rezanjem

praktična nastava 9

osnovi preduzetništva 9

osnove elektrotehnike 9

konstruisanje 9

tehnologija zanimanja 9

tehnologija obrade 9

vozač motornih vozila

praktična nastava 9

motori i motorna vozila 9

saobraćajna infrastruktura 9

organizacija prevoza 9

elektrotehnika i elektronika 9

bezbjednost i regulisanje saobraćaja 9

stolar

mašine i uređaji 9

praktična nastava 9

tehnologija obrade drveta 9

konstruisanje 9