Elektronski dnevnik

Otvori E-dnevnikNapomena!
Za korisnike koji su na Internet povezani preko Telrad-a,
postoji mogućnost da stranica sa ocenama neće da se otvori.
Da bi takvi korisnici mogli da vide ocene, potrebno je da koriste
"Opera" web klijent (pretraživač) i da uključe VPN opciju.
Uputstvo je dato sledećim slikama:


Dostupnost elektronskog dnevnika zavisi od odeljenskog starešine.