Priznanje za podsticanje inovacija i stvaralaštva

oktobar 2017.

Tehničkoj školi je na ovogodišnjem Tesla festu u Novom Sadu dodijeljena zlatna plaketa sa medaljom za izložene eksponate, diploma za podsticanje inovacija i stvaralaštva, te prva nagrada za eksponat Pametne naočare za slijepe, čiji je autor Davor Kovačić, učenik četvrtog razreda.
Mentor Živa Makrin, koordinator praktične nastave, ponosan je i na mlade inovatore Radivoja Đokića i Jusufa Likića, koji su osvojili plaketu za svoj izum Led kocka.
(Katarina Tomanić)