CURRICULUM VITAE
GENERALIJE

Titula, ime i prezime
MSC MILENKO MAKSIMOVIĆ

E-mail maksimovic.milenko@gmail.com
Državljanstvo RS, BIH
Datum rođenja 25.03.1984.
Mjesto rođenja: Bijeljina, BiH
Osnovni podaci:

Rođen sam 25.03.1984. godine u Bijeljini. U Bijeljini završavam Osnovnu školu „Sveti Sava" u Crnjelovu kao đak generacije 1999. godine. Iste godine se upisujem u Gimnaziju „Filip Višnjic" u Bijeljini, koju završavam sa odličnim uspjehom. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za saobraćaj - drumski smjer završio sam 2008. godine i dobio zvanje diplomirani inžinjer saobraćaja - master, drumski smjer. Oženjen sam, otac jednog djeteta, živim i radim u Bijeljini.

Radna biografija:

1. Volontersku praksu tokom studiranja imao sam u preduzeću „Semberija transport" AD Bijeljina, gdje sam nastojao da što više naučim i povežem osnovu teorijskog dijela sa fakulteta sa praktičnim dijelom. Nakon stečene diplome ponuđeno mi je da obavim pripravnički staž u pomenutom preduzeću.

2. Pripravnički staž 2008.godine u preduzeću „Semberija transport" AD Bijeljina
Nakon pripravničkog staža, radim i dalje u „Semberija transportu" AD na mjestu tehničkog direktora, gdje radim na organizaciji i planiranju putničkog saobraćaja.

3. 2009. godine radio sam kao rukovodilac u „Dion i tehniks" iz Prnjavora, Poslovna jedinica u Bijeljini, gdje sam bio ovlašteno lice i predstavljao firmu u svojstvu menadžera i odgovornog lica.

4. 01.09.2009. godine zasnivam radni odnos u JU Tehničkoj Školi „Mihajlo Pupin" Bijeljina kao profesor saobraćajne grupe predmeta.

5. Tokom rada kao profesor saobraćajne grupe predmeta nastojim da se usavršavam u svojoj oblasti i 2010. godine polažem instuktorski ispit za vozača motornih vozila u Beogradu, a 2011. godine stičem licence za ispitivača i predavača teorijskog dijela ispita iz poznavanja propisa i bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH.

6. Od 2012. godine sam ispred Ministarstva prosvjete i kulture i Zavoda za obrazovanje odraslih angažovan u komisiji za polaganje vozačkih ispita kao ispitivač teorijskog dijela ispita za polaganje propisa iz bezbjednosti saobraćaja za buduće vozače motornih vozila. Iste godine Ministarstvo me imenuje i za sekretara za polaganje vozačkih ispita u Ispitnom centru Bijeljina.

7. Od 2016. godine do danas obavljam funkciju predsjednika Komisije za polaganje vozačkih ispita u IC Bijeljina (Bijeljina-Ugljevik-Lopare)

8. Od jula 2017. godine imenovan sam za direktora JU Tehničke škole „Mihajlo Pupin" Bijeljina.

POZICIJE RADNIH MJESTA U PREDUZEĆIMA

• PRIPRAVNIČKI STAŽ
• TEHNIČKI DIREKTOR „SEMBERIJA TRANSPORTA" AD BIJELJINA
• RUKOVODILAC PJ „DION I TEHNIKS" PRNJAVOR
• PROFESOR SAOBRAĆAJNE GRUPE PREDMETA, JU TEHNIČKA ŠKOLA „MIHAJLO PUPIN" BIJELJINA
• SEKRETAR KOMISIJE ZA POLAGANJE VOZAČKIH ISPITA I ISPITIVAČ TEORIJSKOG DIJELA ISPITA
• PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA POLAGANJE VOZAČKIH ISPITA, ISPITNI CENTAR BIJELJINA-UGLJEVIK-LOPARE
• DIREKOR ŠKOLE, JU TEHNIČKA ŠKOLA „MIHAJLO PUPIN" BIJELJINA

ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI RADOVI
1. Projekat za Direkciju i razvoj grada Bijeljina „Javni gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji opštine Bijeljina“, Bijeljina, 2009.
2. Javni masovni prevoz putnika na teritoriji opštine Bijeljina, Naučni skup Saobraćajnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2009.
3. Projekat Djeca u saobraćaju u okviru saobraćajne sekcije Tehničke škole „Mihajlo Pupin“ u Bijeljini sa učenicima saobraćajnog smjera
4. Projekat Zaštitimo djecu u saobraćaju - edukativno predavanje o saobraćaju u osnovnim školama i vrtićima sa učenicima saobraćajnog smjera
5. Maksimović M., Knežević R., Mjere za poboljšanje bezbjednosti djece u saobraćaju na teritoriji grada Bijeljina - Međunarodna konferencija za saobraćaj, Tara 2017.

Ostvareni rezultati rada u JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ Bijeljina kao profesora saobraćajne grupe predmeta:

- Polaganje stručnog ispita za rad u nastavi i dobijanje licence za obrazovno-vaspitni rad
- Vođa saobraćajne sekcije učenicima saobraćajnog smjera i edukativno predavanje o saobraćaju za učenike nižih razreda osnovnih škola i vrtića
- Vođa sekcije prve pomoći i vođa tima učenika koji su u ekipnom takmičenju osvojili prvo mjesto na opštinskom takmičenju u pružanju prve pomoći
- Angažman stručnih lica – ljekara u školi, koji su učenicima završnih razreda održali predavanje o prvoj pomoći i pomoći povrijeđenim osobama u saobraćajnim nezgodama
- Mentor učenicima saobraćajnog smjera i osvojeno 1. mjesto na Državnom takmičenju saobraćajnih škola na nivou BiH 2011. i 2013. Godine i 1. mjesto na državnom takmičenju na nivou BiH za vozače motornih vozila
- Adaptacija i renoviranje kabineta praktične nastave – rad sa učenicima
- Seminar Vršnjačko nasilje među učenicima.
- Donacija klima-uređaja za školu
- Pisanje stručnih radova za individualno usavršavanje svake školske godineVJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

Posjedujem određene vjestine i sposobnosti koje sam stekao u toku života kao što su:
poznavanje stranih jezika - engleski jezik odlično i osnove njemačkog jezika, tehničke vještine - rad na računaru (Office program, Internet, Auto cad), organizacione sposobnosti koje sam stekao na dosadašnjim poslovima. Moje lične karakteristike i sklonosti su komunikativnost, fleksibilnost, otvoren za nova znanja i iskustva, te smatram da imam sve vještine koje su neophodne za rad sa ljudima. Posedujem vozačku dozvolu i aktivan sam vozač.