Ko smo mi

i koja nam je misija

Moderno organizovan, savremeno opremljen obrazovni centar sa stručno osposobljenim kadrom, otvoren za partnerske odnose sa klijentima i sa merljivim rezultatima.

Čime se bavimo

i kako to radimo

 • Obrazujemo zanimanja iz 4 struke
 • Savremeno opremljeni kabineti
 • Mnogobrojne sekcije za dodatni rad
 • Učešće na takmičenjima i sajmovima
 • Merljivi uspeh u daljem školovanju

Šta o nama kažu drugi

i kakvo je zadovoljstvo naših korisnika

 • "Vrlo uspešni studenti."

  Prof.dr Rade Doroslovački, dekan Ftn NS
 • "Izuzetni uspesi na INOST-u."

  Ljubiša Pašić, gen.sek. Saveza inovatora RS
 • "Uspešni na takmičenjima."

  Republički pedagoški zavod RS
Račanska bb , tel: (+387)55 250 386 , tel/fax: (+387)55 250 218
Atinska 13 , tel: (+387)55 206 318
e-mail: ss57@skolers.org , ssrs57bj@telrad.net