Opis zanimanja


Tehničar drumskog saobraćaja

Ako želite u budućnosti da se bavite organizacijom prevoza, provjerom tehničke ispravnosti vozila ili regulisanjem saobraćaja, dobrodošli na saobraćajni smijer i obrazovni profil tehničar drumskog saobraćaja.

Stručne kvalifikacije:
· planira, priprema, organizuje i kontroliše rad voznog parka;
· prati korištenje voznog parka i planira zakonom predviđene preglede
; · pravi planove servisiranja, tekućih i generalnih opravki voznog parka;
· izrađuje planove i svakodnevno prati korištenje radnog vremena voznog osoblja
; · obrađuje i vodi evidenciju i dokumentaciju za vozni park i vozno osoblje;
· planira postavljenje saobraćajne signalizacije;
· prati realizaciju planiranog obima proizvodnje;
· komunicira sa korisnicima usluga prevoza;
· ispituje i prati promjene na transportnom tržištu;

Mogućnosti poslije završenog obrazovanja.
1. Posao u preduzećima koja se bave prevozom putnika i robe (dispečer, inspekcija saobraćaja, tehnički pregled vozila, osiguranje voznog parka, registracija vozila)
2. Dalje obrazovanje
Fakultet (saobraćajni, mašinski, tehnički, informatički ekonomski, menadžment)
Visoke škole strukovnih studija (saobraćaj, mašinstvo, informatika, kao i viša poslovna škola)
Polcijska akademija


Tehničar logistike i špedicije

Ako želite u budućnosti da se bavite špediterskim i logističkim poslovima, poslovima osiguranja, te organizacijom prevoza različitim vidovima saobraćaja, dobrodošli na saobraćajni smijer i obrazovni profil tehničar za logistiku i špediciju.

Stručne kompetencije:
• posjeduje odgovarajuća znanja iz informatike, koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad;
• raspolaže odgovarajućim znanjima potrebnim za organiziranje prijevoza pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom, morem i rijekom;
• poznaje tehnologiju izdavanja i pribavljanja transportne dokumentacije;
• poznaje tehnologiju rukovanja robom;
• poznaje tehnologiju preuzimanja i distribucije pošiljaka;
• posjeduje znanja za sklapanje ugovora o osiguranju tereta, ukrcaju i iskrcaju tereta, uskladištenju robe;
• posjeduje znanja za obavljanje poslova kontrole robe, sajamskih poslova, konsignacijskih poslova, te agencijskih poslova;
• posjeduje znanja za organizaciju prijevoza živih životinja, lakopokvarljive robe i opasnih tereta;
• posjeduje znanja za zastupanje nalogodavca prema trećim osobama i u slučaju havarije;
• poznaje tehničke, tehnološke i eksploatacijske značajke prijevoznih sredstava koja se koriste za obavljanje djelatnosti;
• zna izdavati jamstvena pisma, potvrde i druge dokumente;
• zna izraditi kalkulaciju, obaviti obračun za izvršene usluge, kontrolirati ispravnost dokumenata te izvršiti kontrolu obračuna i naplate vozarine i carine.

Nastava se izvodi uz upotrebu multimedijalnih nastavnih sredstava, savremenih učila i drugih nastavnih metoda.


Vozač motornih vozila

Vozači motornih vozila upravljaju motornim vozilima, s ciljem prevoza putnika i roba. Ljudi putuju iz mjesta u mjesto zbog poslova, turizmu, putuju na odmor, na selo, brda, u posjetu porodici; u gradovima putuju zbog posla, kupovine, zabave, kulture.

Mnogi se ne voze sami (vožnja ih umara, nema dovoljno parkirališnih mjesta u gradu, neekonomičnost), pa se prevoze autobusom. Da bi putnici došli na odredište, vozači autobusa zaustavljaju se na stanicama. Pri tom, vode računa da se putnici sigurno ukrcaju u autobus i iskrcaju iz autobusa. Pri zaustavljanju i kretanju voze polako, zbog udobnosti putnika. Na nekim relacijama vozači prodaju i karte na ulazu u vozilo. Na dužim relacijama u autobusu su dva vozača: dok jedan vozi drugi prodaje karte, i u tome se izmjenjuju (zbog ograničenja od pet sati kontinuirane vožnje). Na početku rada, pri preuzimanju vozila moraju provjeriti ispravnost vozila i uređaja ne vozilu, posebno s gledišta sigurnosti. Na kraju radnog vremena ili nakon povratka duže vožnje dužni su podnjeti izvještaj o dešavanjima prilikom vožnje, eventualnoj nesreći, voznom redu, te o prodatim kartama i predati novac.

Vozači kamiona upravljaju teretnim vozilima koja prevoze različitu robu, u pravilu od proizvođača do potrošača. Kamioni mogu biti manji i veće, često s prikolicom, a kreću se unutar gradskog područja, u među gradskom i međunarodnom saobraćaju. Vozači najčešće voze po asfaltiranim cestama. Gustaća saobraćaja, vremenski uslovi i vidljivost stalno se mijenjaju, pa vozači moraju prilagoditi vožnju promjenjljivim uslovima, a u skladu sa saobraćajnim propisima i ograničenjima. Sami odlučuju o brzini preticanju, skretanju, usporavanju, ubrzanju. Od toga zavisi njihova sigurnost,kao i sigurnost ostalih učesnika u saobraćaju. Prije početka rada dobiju nalog za prevoz tereta, provjeravaju ispravnost vozila i uređaja na vozilu.

Vozači motornih vozila upravljaju motornim vozilima, s ciljem prevoza putnika i roba. Ljudi putuju iz mjesta u mjesto zbog poslova, turizmu, putuju na odmor, na selo, brda, u posjetu porodici; u gradovima putuju zbog posla, kupovine, zabave, kulture. Mnogi se ne voze sami (vožnja ih umara, nema dovoljno parkirališnih mjesta u gradu, neekonomičnost), pa se prevoze autobusom. Da bi putnici došli na odredište, vozači autobusa zaustavljaju se na stanicama. Pri tom, vode računa da se putnici sigurno ukrcaju u autobus i iskrcaju iz autobusa. Pri zaustavljanju i kretanju voze polako, zbog udobnosti putnika. Na nekim relacijama vozači prodaju i karte na ulazu u vozilo.

Na dužim relacijama u autobusu su dva vozača: dok jedan vozi drugi prodaje karte, i u tome se izmjenjuju (zbog ograničenja od pet sati kontinuirane vožnje). Na početku rada, pri preuzimanju vozila moraju provjeriti ispravnost vozila i uređaja ne vozilu, posebno s gledišta sigurnosti. Na kraju radnog vremena ili nakon povratka duže vožnje dužni su podnjeti izvještaj o dešavanjima prilikom vožnje, eventualnoj nesreći, voznom redu, te o prodatim kartama i predati novac. Vozači kamiona upravljaju teretnim vozilima koja prevoze različitu robu, u pravilu od proizvođača do potrošača. Kamioni mogu biti manji i veće, često s prikolicom, a kreću se unutar gradskog područja, u među gradskom i međunarodnom saobraćaju.

Vozači najčešće voze po asfaltiranim cestama. Gustaća saobraćaja, vremenski uslovi i vidljivost stalno se mijenjaju, pa vozači moraju prilagoditi vožnju promjenjljivim uslovima, a u skladu sa saobraćajnim propisima i ograničenjima. Sami odlučuju o brzini preticanju, skretanju, usporavanju, ubrzanju.

Od toga zavisi njihova sigurnost,kao i sigurnost ostalih učesnika u saobraćaju. Prije početka rada dobiju nalog za prevoz tereta, provjeravaju ispravnost vozila i uređaja na vozilu.