Lokacija: kancelarija psihologa i socijalnog radnika. e-mail: jelenamihajlovic7@gmail.com
Шта је „Социјални рад у школи“?
Социјални рад у школи је специјализована дјелатност усмјерена на:
- Помагање ученицима у постизању задовољавајућих школских успјеха;
- Координацију и усмјеравање рада школе, породице и локалне заједнице ради постизања школског успјеха дјетета;
- Укључивање свих активности које су усмјерене ка рјешавању конфликата и неслагања између ученика, родитеља и наставника у школи или особа повезаних са школом;
- Подстицање наставника и ученика да постигну успјех у оквиру заједничког настојања за што бољим развојем живота школе;
- Сарадњу са јавним и приватним институцијама,

Социјални рад у васпитно-образовним установама има за циљ да допринесе успјешном остваривању васпитно-образовног процеса, мисије и функције васпитно-образовних институција у сфери пружања помоћи и подршке дјеци и ученицима погођеним различитим социјалним проблемима, ускраћеностима или ризичним понашањима која их ометају да постигну успјех примјерен њиховим способностма.

Од 2010.године социјални радник је дио стручне службе школе и ученицима је на располагању у случају било које потребе коју не могу сами да превазиђу.

Ученици могу самоиницијативно да се јаве социјалном раднику, да буду упућени на разговор од стране наставника или да буду позвани на разговор од стране самог социјалног радника. Разговор и сарадња са било којим чланом стручне службе па и социјаним радником не треба да буде препрека због предрасуда. Није срамота обратити се за помоћ у превазилажењу разних животних ситуација и криза.
Важно је знати и запамтити: Човјек није СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈ-ТО НЕ ПОСТОЈИ, ЧОВЈЕК МОЖЕ БИТИ ПОГОЂЕН НЕКИМ СОЦИЈАЛНИМ СЛУЧАЈЕМ ИЛИ ДОГАЂАЈЕМ.
Сви можемо бити у стању социјалне потребе у неком периоду живота.