Opis zanimanja


Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Obrazovni profil mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje je formiran sa namerom da se omogući implementacija najsavremenijih računarskih i informatičkih dostignuća u oblasti mašinstva. Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za:

• izradu proračuna i tehničke dokumentacije
• ispitivanje i merenje karakteristika mašinskih delova i sklopova
• projektovanje mašinskih delova i sklopova
• korišćenje naprednih softverskih alata za 3D oblikovanje
• korišćenje standarda i stručne literature

Sa ciljem da se i srednja mašinska škola prilagodi u potpunosti savremenim trendovima u poslovanju stvoren je i smer po čijem uspešnom završetku učenici stiču zvanje mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje i praktično mogu da se zaposle u svakoj kompaniji koja je fokusiranja na upotrebu računara u konstruisanju tokom proizvodnog procesa, bez obzira da li ta proizvodnja podrazumeva izradu automobila, različitih mašina, alata ili bilo kojih drugih komponenti i proizvoda. Samim tim učenici po završenom četvrorogodišnjem školovanju za ovaj obrazovni profil imaju velike izglede da se zaposle u struci, budući da se sve veći broj firmi odlučuje da u svoj proizvodni proces uvrsti i kompjutersko konstruisanje koje ima mnoge prednosti. A da bi taj segment proizvodnje, koji je ujedno i najvažniji dobro funkcionisao, neophodno je da njime upravlja osoba koja je kvalifikovana, odnosno koja ima zvanje mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

Pored svega navedenog, a zahvaljujući najpre dobro osmišljenom nastavnom planu, svaki učenik koji završi ovaj smer u okviru srednje mašinske škole može da nastavi svoje školovanje na mnogim fakultetima, a tu se prvenstveno misli na elektrotehnički i mašinski fakultet, ali i tehnološki, pa čak i matematički. To naravno ne znači da učenici sa zvanjem mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje ne mogu da upišu i neke društvene fakultete, poput filozofskog ili filološkog, recimo ako to žele, jer stiču sva neophodna znanja i u okviru opštih predmeta.


Varilac

Zavarivači koriste plinski plamen ili električni luk da bi rezali metal ili povezivali metalne dijelove u jednu cjelinu, mogu vršiti i pripremu metalnih dijelova za dalju obradu. Oni spajaju metalne dijelove postupkom zagrijavanja. Često su na otvorenom prilikom rada na objektima na kojima obavljaju zavarivanje: mostovima, zgradama i drugim građevinama, te na raznim postrojenjima. Rade u tvorničkim halama, raznim radionicama, a katkad su izolirani u posebno konstruiranim varilačkim kabinama kako bi drugi radnici bili zaštićeni od iskrenja i bljeskanja. Zavarivačke poslove mogu obavljati samo zdravi radnici. Ruke im moraju biti spretne i mirne da bi varovi bili što kvalitetniji i da se prilikom rada ne bi povrijedili. Posao zavarivača je trenutno jedno od najtraženijih zanatskih zanimanja.


Obrađivač metala rezanjem

Obrađivači metala rezanjem trebaju imati široko znanje o postupcima obrade metala kao što je rezanje, tokarenje, glodanje i brušenje. Moraju poznavati svojstva materijala, npr. tvrdoću i toleranciju topline, i biti upoznati sa širokim rasponom metala i legura. Obrađivači metala rezanjem, rade u zatvorenom prostoru i većinom rade stojeći, a mogu podizati i srednje i teške predmete. Upotreba novih tehnologija, koje se temelje na upotrebi računara i različitih sistema mijenjaju i mijenjaće ovo zanimanje. Obrađivači metala rezanjem zapo-šljavaju se u metalskoj industriji u tvornicama ili obrtničkim radionicama.


Bravar

Izrađuje i popravlja rezni i stezni alat, ograde, brave, ključeve, mehanizme za vrata i prozore. Obrađuje limove, profile i cijevi, izrađuje metalni namještaj. Vrši montažne radove na građevinskim objektima. Upoznaje se sa tehničkom dokumentacijom i na osnovu nje vrši izbor alata i materijala, obrađuje metalne predmete, rezanjem, bušenjem, varenjem… Pri radu koristi pneumatski čekić, bušilicu, aparate za zavarivanje, ručni i mjerni alat, pribor za održavanje. Poželjne osobine: Osobe koje se žele baviti bravarskim zanimanjem trebaju imati dobru fizičku kondiciju. Takođe trebaju imati razvijen smisao za tehniku i tačnost u radu, kao i razvijenu kreativnost u oblikovanju i montiranju novih proizvoda.