Praćenje uspeha

Aplikacija za android telefone kojom se može dobiti uvid u trenutno stanje uspeha u učenju i vladanju.
Aplikacija se može preuzeti klikom na sledeći link: Preuzmi
Prilikom instalacije treba na telefonu omogućiti odgovarajuću dozvolu za instalaciju aplikacija koje nisu sa google play-a.

Za informacije da li vam je dostupna ova mogućnost kao i za dobijanje korisničkog imena i lozinke, obratite se odeljenskom starešini.