Obilježena Dječija nedjelja

11. oktobar 2018

U našoj školi održane su različite aktivnosti povodom obilježavanja Dječije nedjelje. Naime, učenici svih odjeljenja učestvovali su u izradi panoa na kojima su istaknuta dječija prava, ali i obaveze. Članovi Savjeta učenika su ukrasili školsko dvorište, posadili su nove biljke koje je Škola dobila na poklon iz Gradskog rasadnika. Članovi literarne sekcije pisali su radove na temu "Vjerujem u sebe", te su na taj način izrazili mišljenje o mogućnostima unapređenja Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Kalendar
Lokacija