Konkurs za upis u srednje škole za 2021/2022


Pregled dokumenata koji se odnose na Pravilnik o Planu upisa i Plan upisa možete pogledati na web strani Ministarstva prosvjete RS:
Pravilnik o Planu upisa u srednje škole 2021/2022
Plan upisa
Konkurs

Termini prijava i objave rezultata:

pregled

Rezultati konkursa za upis

Zvanične rang liste će biti objavljene na oglasnoj tabli škole po datumima određenim konkursom, do 10:00 h. Nakon toga, liste će biti dostupne za pregled i ovde.

1. junski upisni rok 14.6. - 17.6.
četvorogodišnja zanimanja (za kandidate sa minimum 60 bodova)

Tehničar računarstva i programiranja:
tabela
Tehničar informacionih tehnologija:
tabela
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje:
tabela
Tehničar drumskog saobraćaja:
tabela
Tehničar logistike i špedicije:
tabela
Kandidati sa nedovoljnim brojem bodova:
tabela
Kao što se vidi, popunjena su četvorogodišnja zanimanja.
U drugom junskom upisnom roku kandidati mogu konkurisati za trogodišnja zanimanja predviđena konkursom.

Teodor Vidaković đak generacije

20. juni 2021

Teodoru Vidakoviću je pomoćnik direktora Svjetlana Sikiraš 17. juna 2021. uručila novčanu nagradu i priznanje učenika generacije. Teodor je sve četiri godine imao odličan uspjeh i bio pobjednik na mnogobrojnim takmičenjima.
Zahvaljujem profesorima na pruženoj podršci i znanju jer su mi dali čvrstu podlogu za dalje školovanje - poručio je Vidaković, ističući i žaljenje zbog uslova rada uslovljenih pandemijom, koja je oduzela i najljepši dio završetka školovanja - maturantsku proslavu.


Promocije fakulteta

Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Online Dan otvorenih vrata: Info

Slobomir P Univerzitet
Informacije o upisu: Link

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu
Korisni linkovi: Flajer, Fb stranica 1, Fb stranica 2, Fb stranica 2, Instagram 1, Instagram 2

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Promotivni materijal: Info