Novije

Arhiva

Saradnja sa preduzećem "Mega drvo"

19. juni 2018

Povodom kraja školske godine i uspješne saradnje danas su nas posjetili izvršni direktor preduzeća "Mega drvo" Stefan Ostojić i komercijalni direktor Sonja Gavrić. Naime, učenici koji se školuju za zanimanje stolara, iz struke šumarstvo i obrada drveta već dvije godine realizuju praktičnu nastavu u ovom preduzeću. Direktor škole Milenko Maksimović istakao je da će edukacija mladih stolara i u narednoj školskoj godini biti nastavljena u preduzeću "Mega drvo", te da je uzajamno zadovoljstvo što je ovakav vid saradnje ostvaren.