Novije

Arhiva

Najavljene reforme u obrazovnom sistemu

16. juli 2019

U srijedu 10. jula u Banjoj Luci ministarka prosvjete i kulture održala je sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola RS. Direktor Maksimović prisustvovao je ovom sastanku na temu "Reforme u obrazovanju". Ministar Natalija Trivić najavila je promjene u sistemu obrazovanja i istakla značaj saradnje škole, lokalne zajednice i Privredne komore. U cilju poboljšanja upisne politike Tehnička škola "Mihajlo Pupin" pratiće smjernice Ministarstva, ali će se pratiti i potrebe tržišta rada