Novije

Arhiva

Posjeta privrednicima

24. februar 2020

U obilasku privrednih subjekata u kojima naši učenici obavljaju praktičnu nastavu direktor Milenko Maksimović istakao je zadovoljstvo radom učenika na konkretnim radnim zadacima.
Direktor je pohvalio dobru saradnju mentora sa učenicima u preduzećima Steko Centar, Mega Drvo, Novoform, Elvako i ostalim firmama.
”Pratimo rad naših učenika, te želimo da sa mentorima u preduzećima unaprijedimo kvalitet praktične nastave,s ciljem da učenici budu sposobni za obavljanje samostalnih radnji kao svršeni srednjoškolci, da budu radni i produktivni na svojim prvim poslovima – rekao je direktor i istakao da je Škola otvorena za saradnju sa svim privrednicima.
Direktor Maksimović i koordinator za praktičnu nastavu Živa Makrin u narednom periodu obilaziće i ostala preduzeća u kojima se realizuje praksa za učenike u dualnom obrazovanju.