Kliknuti na red sa podacima o osobi za prikaz/skrivanje dodatnih informacija.


ImePrezimeRadno mestoE_adresa
Radojka VlačićProfesor ekonomske grupe predmetaradojkavlacic66@gmail.com
Prof.Radojka(Branko)Vlačić,rođena 05.01.1966.g.u Nevesinju.Osnovnu i srednju,ekonomsku školu,završila u Nevesinju,a studije ekonomije,na ekonomskom fakultetu,univerziteta u Sarajevu u redovnom roku (1985.-1989.)i stekla zvanje DIPLOMIRANI EKONOMIST,odsjek poslovne ekonomije,smjer-kvantitativno analitički(primjena matematike i informatike u ekonomiji).Prvi posao dobila 15.11.1996.u srednjoj školi”Petar II Petrović-Njegoš”u Šekovićima kao prof.ekonomske grupe predmeta i radiala u toj školi do 26.01.2006.g.U OŠ “Jovan Dučić”u Šekovićima radila dvije školske godine(2011/2012 i 2013/2014)kao nastavnik matematike,a od 01.09.2014.g.zaposlena kao prof.ekonomske grupe predmeta u Tehničkoj školi “Mihajlo Pupin”u Bijeljini.